Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Αίτημα για ανάρτηση των ηχογραφημένων πρακτικώνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κατέθεσε σήμερα το αίτημα για ανάρτηση των ηχογραφημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου


ΑΠ 26638/31-10-2012

Ρέθυμνο 31/10/2012

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Κοινοποίηση: α. Δήμαρχο Ρεθύμνης
                               β. Επικεφαλείς Δημοτικών παρατάξεων

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχει ήδη δημόσια διατυπώσει την πρόταση για ανάρτηση των ηχογραφημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Θεωρούμε ότι, η χρήσιμη μεν αλλά πάντως αποσπασματική και συχνά επιλεκτική παρουσίαση των συνεδριάσεων από τα τοπικά ΜΜΕ, δεν διασφαλίζει πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση.
Συχνά οι πραγματικές αντιπαραθέσεις αλλά και κάποιες άκρως αποκαλυπτικές συγκλίσεις, επικαλύπτονται από επικοινωνιακές μονομαχίες με χάρτινα σπαθιά.
Η ανάρτηση των πρακτικών θα δώσει τη δυνατότητα της πρόσβασης της κατά το δυνατόν αυθεντικότερης πηγής.
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αν και είναι η μικρότερη σε εκλογικό ποσοστό παράταξη, έχει νομίζουμε αντιστρόφως ανάλογη συμβολή στην υπεράσπιση των λαϊκών αναγκών και συμφερόντων και στην αποκάλυψη της ουσίας των πραγμάτων.
Αυτή η εικόνα, αν και εφόσον ισχύει, δικαιολογημένα μας ενδιαφέρει να καταγράφεται κατά το δυνατόν ακριβέστερα, παρ’ όλο που αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες να παρακολουθούν αυτή την καταγραφή μαζικά οι εργαζόμενοι με τα χιλιάδες βάσανα που τους δοκιμάζουν.
Πέρα από τα παραπάνω η ανάρτηση θα βοηθήσει ώστε κάποιοι δημότες που ενδιαφέρονται για κάποιο ειδικό θέμα και δεν μπορούν να παραβρεθούν στη συνεδρίαση, να το κάνουν αξιοποιώντας την ιστοσελίδα.
Η πρότασή μας αυτή είναι στο πνεύμα του άρθρου 71 του νόμου 3852/2010. που διέπει την λειτουργία των Δήμων. Δεν συνεπάγεται κανένα οικονομικό κόστος και είναι τεχνικά πολύ εύκολη.
Πιστεύουμε πως καμιά δημοτική παράταξη δεν θα έχει αντίρρηση στην πρόταση αυτή.